Nghị định 80/2017/NĐ-CP

Cập nhật lúc: 10:16:6 24/07/2017

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Cập nhật lúc: 10:47:41 13/02/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cập nhật lúc: 7:57:26 04/01/2017

QUYẾT ĐỊNH Chuyển nhiệm vụ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục Đại học

Cập nhật lúc: 10:29:30 07/12/2016

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016-2017 đối với các CSGDĐH, trường CĐSP

Cập nhật lúc: 8:1:52 22/11/2016

THÔNG TƯ Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Cập nhật lúc: 15:29:42 02/11/2016

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học

Cập nhật lúc: 8:54:17 27/06/2016

Công văn về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và TSĐH, CĐ hệ Chính quy năm 2016

Cập nhật lúc: 10:13:38 19/02/2016

Lấy ý kiến dự thảo văn bản Phâp luật

Cập nhật lúc: 9:59:44 19/02/2016

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

Cập nhật lúc: 15:4:8 25/12/2015

Quyết định V/v phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017

Cập nhật lúc: 10:55:25 15/09/2015

Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Cập nhật lúc: 10:11:22 24/08/2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Cập nhật lúc: 17:10:12 11/08/2015

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014

Cập nhật lúc: 17:5:56 11/08/2015

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Cập nhật lúc: 14:3:37 19/06/2015

Hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015

Cập nhật lúc: 10:37:12 25/05/2015

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục

Cập nhật lúc: 9:54:14 19/05/2015

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Cập nhật lúc: 9:52:21 19/05/2015

Ban hành Điều lệ trường đại học

Cập nhật lúc: 9:50:52 19/05/2015

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Cập nhật lúc: 9:49:40 19/05/2015

Kết quả từ 1-20 (của 38) bài viết
Trang:1 - 2Đầu « Trước · Sau » Cuối