Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Ngày đăng: 24/08/2015 10:11:22

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học

được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Các file đính kèm:

tt921_16_2015_TT_BGDDT.rar